Om
Om Kumab


Kumla Markentreprenad AB bildades 2003. Innan

dess bedrev Ove Olsson verksamheten i mindre

skala som enskild firma.


2012 i samband med att en verkstadslokal köptes

i Hällabrottet, Kumla, bildades moderbolaget Kumab

Förvaltning AB. Kumla Markentreprenad AB fortsätter

att vara det rörelsedrivande bolaget.Kumla Markentreprenad AB, Kumab, gör alla sorters

schaktarbeten men är specialiserade på kabel, opto

och belysningsarbeten.


Vi har stor erfarenhet av att anpassa metod efter rådande omständigheter.  Allt för att nå ett kostnadseffektivt resultat men också för att göra så liten åverkan på berörd mark och miljö som möjligt.


Vår ambition är att Kumla Markentreprenad AB ska för-

knippas med kvalitet.